Báo giá lễ ăn hỏi trọn gói

346
Anh cuoi phong su Thuy & Samuel
Anh cuoi phong su Thuy & Samuel
Anh cuoi phong su Thuy & Samuel
Anh cuoi phong su Thuy & Samuel
Anh cuoi phong su Thuy & Samuel
Anh cuoi phong su Thuy & Samuel
Anh cuoi phong su Thuy & Samuel
Anh cuoi phong su Thuy & Samuel

le-an-hoi-tron-goi-phidiepwedding-2 le-an-hoi-tron-goi-phidiepwedding-2 (1) le-an-hoi-tron-goi-phidiepwedding-1

Báo giá chi tiết các lễ ăn hỏi trọn gói, lễ dạm ngõ, lễ xin dâu của Phi Điệp Wedding

Tráp dạm ngõ:

Tráp dạm ngõ 350.000 vnd

15 quả cau + 1 chai rượu + 1 bao thuốc + 1 hộp chè + 0,5kg mứt sen

Lưu ý: khách hàng có thể tùy ý thay đổi đồ lễ và số lượng cho phù hợp với yêu cầu

Tráp xin dâu

Trầu cau têm cánh phượng 120.000 vnd

Báo giá lễ ăn hỏi trọn gói 5 tráp 100 xuất chia:

– Tráp trầu cau – cau Đông Hải Phòng loại đẹp: theo thời giá

– Tráp bánh cốm Nguyên Ninh: 650.000 vnd

– Tráp chè Thái Nguyên hộp cầu đẹp: 650.000 vnd

– Tráp rượu Vodka – thuốc Vina – trang trí hoa tươi: 1.000.000 vnd

(có thể thay đổi theo thời giá, nếu chỉ công kết tráp và hoa là 300k)

– Tráp hoa quả tươi: 1.200.000 vnd

– Vận chuyển + mâm tráp, khăn thêu, trang trí đẹp: 500.000 vnd

Khuyến mãi: 3 phong bì lễ to, 14 phong bao lì xì nhỏ.

Lưu ý: báo giá lễ ăn hỏi trọn gói ở trên là linh động và có thể thay đổi theo yêu cầu riêng của khách hàng

Báo giá lễ ăn hỏi trọn gói 7 tráp 100 xuất chia:

– Tráp trầu cau – cau Đông Hải Phòng loại đẹp:  theo thời giá

– Tráp mứt sen trần Ninh Hương: 650.000 vnd

– Tráp bánh cốm Nguyên Ninh: 650.000 vnd

– Tráp bánh xu xê: 650.000 vnd

– Tráp chè Thái Nguyên hộp cầu đẹp: 650.000 vnd

– Tráp rượu Vodka – thuốc Vina – trang trí hoa tươi: 1.000.000 vnd

(có thể thay đổi theo thời giá, nếu chỉ công kết tráp và hoa là 300k)

– Tráp hoa quả tươi: 1.200.000 vnd

– Vận chuyển + mâm tráp, khăn thêu, trang trí đẹp: 500.000 vnd

Khuyến mãi: 3 phong bì lễ to, 14 phong bao lì xì nhỏ.

Lưu ý: báo giá lễ ăn hỏi trọn gói ở trên là linh động và có thể thay đổi theo yêu cầu riêng của khách hàng

Báo giá lễ ăn hỏi trọn gói 7 tráp rồng phượng 100 xuất chia:

– Tráp trầu cau – cau Đông Hải Phòng loại đẹp:  theo thời giá

– Tráp mứt sen trần Ninh Hương: 650.000 vnd

– Tráp bánh cốm Nguyên Ninh: 650.000 vnd

– Tráp chè Thái Nguyên hộp cầu đẹp: 650.000 vnd

– Tráp rượu Vodka – thuốc Vina – trang trí hoa tươi: 1.000.000 vnd

(có thể thay đổi theo thời giá, nếu chỉ công kết tráp và hoa là 300k)

– Tráp hoa quả kết rồng: 2.000.000 vnd (Lẵng rồng to 2.500.000 vnd)

– Tráp hoa quả kết phượng: 2.000.000 vnd (Lẵng phượng to 2.500.000 vnd)

– Vận chuyển + mâm tráp, khăn thêu, trang trí đẹp: 500.000 vnd

Khuyến mãi: 3 phong bì lễ to, 14 phong bao lì xì nhỏ.

Lưu ý: báo giá lễ ăn hỏi trọn gói ở trên là linh động và có thể thay đổi theo yêu cầu riêng của khách hàng

Báo giá lễ ăn hỏi trọn gói 9 tráp 100 xuất chia:

– Tráp trầu cau – cau Đông Hải Phòng loại đẹp:  theo thời giá

– Tráp mứt sen trần Ninh Hương: 650.000 vnd

– Tráp bánh cốm Nguyên Ninh: 650.000 vnd

– Tráp bánh xu xê (hoặc đậu xanh): 650.000 vnd

– Tráp chè Thái Nguyên hộp cầu đẹp: 650.000 vnd

– Tráp rượu Vodka – thuốc Vina – trang trí hoa tươi: 1.000.000 vnd

(có thể thay đổi theo thời giá, nếu chỉ công kết tráp và hoa là 300k)

– Tráp hoa quả tươi: 1.200.000 vnd

– Lợn sữa quay hàng buồm: 1 con ~ 7kg x 220.000 (theo số kg thực tế)

– Xôi gấc hoa đỗ: 550.000 vnd

– Vận chuyển + tráp, khăn thêu: 500.000 vnd

Khuyến mãi: 3 phong bì lễ to, 14 phong bao lì xì nhỏ.

Lưu ý: báo giá lễ ăn hỏi trọn gói ở trên là linh động và có thể thay đổi theo yêu cầu riêng của khách hàng

Báo giá lễ ăn hỏi trọn gói 9 tráp rồng phượng 100 xuất chia:

– Tráp trầu cau – cau Đông Hải Phòng loại đẹp:  theo thời giá

– Tráp mứt sen trần Ninh Hương: 650.000 vnd

– Tráp bánh cốm Nguyên Ninh: 650.000 vnd

– Tráp chè Thái Nguyên hộp cầu đẹp: 650.000 vnd

– Tráp rượu Vodka – thuốc Vina – trang trí hoa tươi: 1.000.000 vnd

(có thể thay đổi theo thời giá, nếu chỉ công kết tráp và hoa là 300k)

– Tráp hoa quả kết rồng: 2.000.000 vnd (Lẵng rồng to 2.500.000 vnd)

– Tráp hoa quả kết phượng: 2.000.000 vnd (Lẵng phượng to 2.500.000 vnd)

– Lợn sữa quay 180 hàng buồm: 1 con ~7kg x 220.000 (theo số kg thực tế)

– Xôi gấc hoa đỗ: 550.000 vnd

– Vận chuyển + tráp, khăn thêu: 500.000 vnd

Khuyến mãi: 3 phong bì lễ to, 14 phong bao lì xì nhỏ.

Lưu ý: báo giá lễ ăn hỏi trọn gói ở trên là linh động và có thể thay đổi theo yêu cầu riêng của khách hàng

Ngoài báo giá các lễ ăn hỏi trọn gói ở trên chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ liên quan:

– Người bê đỡ tráp (nữ mặc áo dài; nam sơ mi trắng, quần đen hoặc áo the khăn xếp): nội thành 150k/ 1 người ngoại thành thêm phụ phí

– Cho thuê xe 16, 24 chỗ đưa đón đoàn bê tráp và đón dâu

– Cho thuê xe 4 chỗ đón dâu, có các loại xe siêu sang, xe mui trần và cả dịch vụ trang trí hoa xe cưới

– Cho thuê MC giới thiệu chương trình có các mức giá khác nhau liên hệ chi tiết