Wedding Linh & Trang

156

Đám cưới hoa tươi tone trắng xanh tự nhiên

Theme: trắng, xanh tự nhiên, style cổ tích

Địa điểm: Xanh Place – Phạm Ngọc Thạch

Trang trí: Phi Điệp Wedding

Photo: Phi Điệp Wedding

Gọi ngay để được tư vấn

Hotline Mr Điệp: 0983 037 083

Phi-Diep-Wedding-Planner-Linh-Trang4

Phi-Diep-Wedding-Planner-Linh-Trang5

Phi-Diep-Wedding-Planner-Linh-Trang6

Phi-Diep-Wedding-Planner-Linh-Trang7

Phi-Diep-Wedding-Planner-Linh-Trang9

Phi-Diep-Wedding-Planner-Linh-Trang10

Phi-Diep-Wedding-Planner-Linh-Trang13

Phi-Diep-Wedding-Planner-Linh-Trang17

Phi-Diep-Wedding-Planner-Linh-Trang21

Phi-Diep-Wedding-Planner-Linh-Trang23

Phi-Diep-Wedding-Planner-Linh-Trang (1)

Phi-Diep-Wedding-Planner-Linh-Trang3