Wedding Quang & Linh

159

Đám cưới hoa tươi tone trắng xanh tự nhiên

Theme: trắng, xanh tự nhiên, đỏ, chim công hoa tươi

Địa điểm: Fortuna Hotel

Trang trí: Phi Điệp Wedding

Photo: Phi Điệp Wedding

Video: Phi Điệp Wedding

Gọi ngay để được tư vấn

Hotline Mr Điệp: 0983 037 083

Phi-Diep-Wedding-Planner-Quang-Linh-1

Phi-Diep-Wedding-Planner-Quang-Linh-2

Phi-Diep-Wedding-Planner-Quang-Linh-3

Phi-Diep-Wedding-Planner-Quang-Linh-4

Phi-Diep-Wedding-Planner-Quang-Linh-5

Phi-Diep-Wedding-Planner-Quang-Linh-6

Phi-Diep-Wedding-Planner-Quang-Linh-7

Phi-Diep-Wedding-Planner-Quang-Linh-8